SKLÁDANÉ

Doporučujeme větší množství zaslaných dokumentů, určených pro stejný typ tisku (mutace), sloučit do jednoho souboru (.rar, .zip), příp. vytvořit vícestránkový dokument.
Pro každý další tisk, vytvořte novou objednávku. Podrobnější informace naleznete zde: www.reprojt.cz/informace-k-tisku