NESKLÁDANÉ

Doporučujeme větší množství zaslaných dokumentů, určených pro stejný typ tisku (mutace), sloučit do jednoho souboru (.rar, .zip), příp. vytvořit vícestránkový dokument.
Pro každý další tisk, vytvořte novou objednávku. Minimální množství formátu A5, A6, DL je 10ks. Podrobnější informace naleznete zde: www.reprojt.cz/informace-k-tisku